Rajd „Orlika”

XV Rajd im. Mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” – refleksje

Wędrujemy już 15 lat śladami historii, śladami OP 15 PP Wilków i Zgrupowania mjr Mariana Bernaciaka „Orlika”. Mijają kolejne lata, które oddalają nas od przeszłości, jednocześnie rośną kolejne pokolenia, którym przeszłość poprzez Rajdy pokazujemy. 14 lat temu po raz pierwszy w Rajdzie wzięli udział bracia Łukasz i Tomasz. Podczas XV Rajdu tworzyli komendę Rajdu. Świadomie nawiązujemy do tego Strzeleckiego rysu wychowawczego. Poprzez włączanie w organizację i prowadzenie Rajdu chcemy wychowywać kolejne zastępy świadomych Polaków. Nawiązujemy do aksjologicznego i osobowego wzoru mjr Mariana Bernaciaka „Orlika”, który jest Komendantem Rajdu. Poznajemy teren Inspektoratu Puławy AK – WiN wędrując każdego roku po terenie kolejnych Rejonów i Placówek Podobwodów A, B, C Inspektoratu. W tym roku Rejon 9 – Kazimierz Celejów i 10 – Wąwolnica – Nałęczów. Nasze Rajdy podobne są do badań archeologicznych. W terenie odkrywamy kolejne nawarstwienia historii. Puławy – rozpoczęcie Rajdu pod siedzibą puławskiego UB, wspominamy atak „Orlika” na Katyń Puławski z 24 kwietnia 1945 roku. Kębło – Kaplica Zjawienia i wspomnienie najazdu tatarskiego z 1278 roku. W Ofiarę Eucharystyczną włączamy „Orlika”, „Zagończyka”, „Żuka”, „Przepiórkę”, 14 poległych w Lesie Stockim. Wspominamy także naszego kolegę – ś.p. Ryszarda Bałabucha, który był wieloletnim przewodnikiem turystycznym Rajdu. Na strzelnicy Wąwolnickiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Sten” w Kęble poglądowe zajęcia z historii uzbrojenia i prezentacja wyposażenia żołnierza polskiego z Września 39 roku. Pod czujnym okiem naszych instruktorów uczestnicy mogli powąchać prochu. Wąwolnicka Nekropolia, na której pochylamy się nad kośćmi tych co przed nami. Piotr Mazurek zapomniany harcerz, uczestnik wojny 1920 roku, kawaler VM. Bracia Mastalerzowie – Jan „Skóra”, Maksymilian „Kupiec”, Marian „Skała” żołnierze BCH z Wąwolnicy zamordowani przez Niemców podczas publicznej egzekucji 6 marca 1944 roku w Kurowie. Fryderyk Lewandowski „Dąb” żołnierz placówki AK – WiN z Wąwolnicy, sekcyjny oddziału Zygmunta Wilczyńskiego „Żuka”, Tadeusz Frydrych „Żbik” ciężko ranny w maju 46 roku w starciu z pepeerowcami w Buchałowicach. Grobowiec Polkowskich z Łubek – ofiar sowieckiego zdziczenia – ciężkiego okaleczenia, gwałtu i śmierci. Kapłani Niezłomni – ks prałat Józef Gorajek ”Stańczyk” i ks. kan. Ludwik Bernatt. Gabriel Lenartowicz „Bebe” niepełnosprawny, głuchoniemy żołnierz AK – WiN z Zarzeki k. Wąwolnicy, poległy 3 marca 1946 roku w walce pod Niezabitowem stoczonej pomiędzy oddziałem „Żuka” a grupa pościgową UB – KBW. Wspominamy Edwarda Szczygła „Szczepana” poległego razem z „Bebe”. Wspominamy Jurka Bukowskiego, 11 latka zastrzelonego przez bolszewika z puławskiego UB na wąwolnickim rynku. Wspominamy dwóch cichociemnych – miejscowych chłopaków – Stanisława „Kostkę” Krzymowskiego i Jana Marię Rostworowskiego. Pod obeliskiem „Tobie Polsko” wspominamy wąwolniczan poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1948. Mogiła powstańca z 1863 roku pod lasem za pałacem celejowskim, Hamernia – stara papiernia Czartoryskich nad Bystrą, Kopiec poległych w wojnie 1920 roku w Wierzchoniowie, pole bitwy w Lesie Stockim z 24 maja 1945 roku – tego wszystkiego dotykamy. Otacza nas podczas marszu oszałamiająca zieleń rąblowskich wąwozów, celejowskich łąk. Wytchnienie daje chłód bijący od Bystrej. Bo Rajdy to także kontakt z pięknem natury. I odpoczynek w marszu w doborowym towarzystwie. Kto idzie? Starsi i młodsi, całe rodziny, nauczyciele ze swoimi uczniami, potomkowie żołnierzy „Orlika”. Większość uczestników to weterani – maja za sobą już kilka Rajdów.

***

Piesza kolumna marszowa, ubezpieczana Terenowym Mobilnym Konfesjonałem księdza Piotra, kapelana Rajdu, dociera pod pomnik bitwy w Lesie Stockim. Tabory już na nas czekają, ognisko płonie, kwatermistrzowie fasują racje, odpoczywamy. Jest spokojnie. I tylko ten wiatr…Każdy, kto w nogach czuje przebyta trasę, na uroczystym Apelu pod pomnikiem – mogiłą otrzymuje Odznakę Rajdową wraz z legitymacją potwierdzającą przejście trasy. W tym roku, po raz pierwszy z inicjatywy naszych rajdowych dzieci – Łukasza i Tomka wręczamy emblematy – naszywki dla weteranów. Po raz ostatni wspominamy starodawne dzieje, wzywając imiona poległych. Trwamy w łączności z Józefem Jeżewskim „Szczytem”, który spoczywa w niedalekim wąwozie, w miejscu gdzie zginął podczas pamiętnej bitwy. Czekamy na moment, kiedy Państwo polskie poprzez instytucje do tego powołane podejmie go z pobojowiska i z honorami pochowa w rodzinnych Rykach.

***

XV Rajd im. mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” pod honorowym patronatem Rodziny „Orlika” przygotowali i 18 maja 2019 roku poprowadzili członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Grupa Historyczna 15 PP „Wilków”. W Rajdzie uczestniczyły 52 osoby.

SGH 15 PP „WILKÓW”

IMG_3959 IMG_3973 IMG_3987 IMG_4005

XIII RAJD Orlika – 2017

XIII RAJD Orlika – 2017 – szczegóły

wz19

Spotykamy się o godz. 8.00 przy rondzie w Żyrzynie (placyk przy zjeździe z ronda w kierunku Puław, przy drodze na Borysów).

W tym roku mamy do przejścia długi odcinek na trasie Borysów-Końskowola-Las Stocki. Będziemy podążać ścieżkami, którymi często przemieszczali się żołnierze OP-15/2 oddziału Przepiórki i Zagona. Po drodze odwiedzimy Końskowolę, Zbędowice oraz Las Stocki.

W tym roku Rajd upamiętniać będzie:

  • 100 rocznicę urodzin mjr Mariana Bernaciaka „Orlika” – 6 marca 1917 roku
  • 72 rocznicę bitwy w Lesie Stockim, stoczonej przez oddział Armii Krajowej/Delegatury Sił Zbrojnych pod dowództwem mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” z grupą operacyjną NKWD/UB 24 maja 1945 r.
  • 71 rocznicę bohaterskiej śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” na polach Piotrówka 24 czerwca 1946 r.

Zapraszamy!

Plan-i-podstawowe-informacje-XIII-Rajdu-Orlika

Regulamin-XIII-Rajdu-Orlika

Załącznik-nr-1-do-Regulaminu.-Karta-zgłoszeniowa-do-XIII-Rajdu-Orlika

Załącznik-nr-2-do-Regulaminu.-Zgoda-rodziców-do-XIII-Rajdu-Orlika

 


 

XII RAJD

11 czerwca po raz kolejny, tym razem dwunasty, wyruszył z Puław pieszy Rajd mjr Mariana Bernaciaka „Orlika”. Rajd szczególny ze względu na przypadającą w tym roku 70 rocznicę śmierci patrona naszych wędrówek.
Na Rajd co roku zapraszamy głównie dzieci i młodzież, bo to oni i „Orlik”
w tym przedsięwzięciu są najważniejsi. Liczymy, że za jakiś czas ktoś z nich będzie prowadzić śladami „Orlika” kolejne grupy dzieci i młodzieży.

Od osób i wydarzeń z przeszłości oddziela nas czas. Miejsca trwają, choć i one pokrywają się osadem niepamięci. Nasza pamięć bowiem potrzebuje pomocy – dlatego przeżywamy kolejne rocznice i odkrywamy historyczny kontekst zwyczajnych na co dzień miejsc.

XII RAJD ORLIKA – realacja Wojciecha Kosteckiego

 


 

005XII Rajd 11 czerwca 2016 (sobota)

Zbiórka o godz. 8.30 pod „Czartorychem” od ulicy.

Rajd jest formą uczczenia i upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej, którzy swym poświęceniem i ofiarą krwi własnej udowodnili wierność dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a także położyli podwaliny pod odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku.

Aktualny marsz upamiętnia:

  • rocznicę bitwy w Lesie Stockim, stoczonej przez oddział Armii Krajowej/Delegatury Sił Zbrojnych pod dowództwem mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” z grupą operacyjną NKWD/UB 24 maja 1945 r.
  • rocznicę bohaterskiej śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” na polach Piotrówka 24 czerwca 1946 r.

Plan i podstawowe informacje XII Rajdu ”Orlika”

Regulamin XII Rajdu ”Orlika”

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Karta zgłoszeniowa do XII Rajdu ”Orlika”

Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgoda rodziców do XII Rajdu ”Orlika”

rajdorlika