Rajd „Orlika”

XII RAJD

11 czerwca po raz kolejny, tym razem dwunasty, wyruszył z Puław pieszy Rajd mjr Mariana Bernaciaka „Orlika”. Rajd szczególny ze względu na przypadającą w tym roku 70 rocznicę śmierci patrona naszych wędrówek.
Na Rajd co roku zapraszamy głównie dzieci i młodzież, bo to oni i „Orlik”
w tym przedsięwzięciu są najważniejsi. Liczymy, że za jakiś czas ktoś z nich będzie prowadzić śladami „Orlika” kolejne grupy dzieci i młodzieży.

Od osób i wydarzeń z przeszłości oddziela nas czas. Miejsca trwają, choć i one pokrywają się osadem niepamięci. Nasza pamięć bowiem potrzebuje pomocy – dlatego przeżywamy kolejne rocznice i odkrywamy historyczny kontekst zwyczajnych na co dzień miejsc.

XII RAJD ORLIKA – realacja Wojciecha Kosteckiego

 


 

005XII Rajd 11 czerwca 2016 (sobota)

Zbiórka o godz. 8.30 pod „Czartorychem” od ulicy.

Rajd jest formą uczczenia i upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej, którzy swym poświęceniem i ofiarą krwi własnej udowodnili wierność dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a także położyli podwaliny pod odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1989 roku.

Aktualny marsz upamiętnia:

  • rocznicę bitwy w Lesie Stockim, stoczonej przez oddział Armii Krajowej/Delegatury Sił Zbrojnych pod dowództwem mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” z grupą operacyjną NKWD/UB 24 maja 1945 r.
  • rocznicę bohaterskiej śmierci mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” na polach Piotrówka 24 czerwca 1946 r.

Plan i podstawowe informacje XII Rajdu ”Orlika”

Regulamin XII Rajdu ”Orlika”

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Karta zgłoszeniowa do XII Rajdu ”Orlika”

Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zgoda rodziców do XII Rajdu ”Orlika”

rajdorlika