SGH 15. pp „Wilków”

logo_SGH_15Stowarzyszenie Grupa Historyczna 15. Pułku Piechoty „Wilków”
w Puławach jest stowarzyszeniem osób będących pasjonatami historii
i militariów. Powstanie Stowarzyszenia zainicjowali we wrześniu 2008 r. członkowie Związku Strzeleckiego Oddział Puławy im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”. Stowarzyszenie jest zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Lublinie w KRS pod numerem 0000358872 (NIP 7162799511, REGON 060681157) i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultywowanie pamięci
o wyczynach żołnierzy 15. Pułku Piechoty „Wilków” oraz innych historycznych jednostek Wojska Polskiego. Codzienna praca Stowarzyszenia polega na działalności badawczej
i edukacji historycznej poprzez organizowanie prelekcji z udziałem historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz wystaw poświęconych zagadnieniom z historii lokalnej
i powszechnej.

Ponadto członkowie Stowarzyszenia regularnie organizuje piesze rajdy turystyczne, które są zarówno formą spożytkowania czasu na świeżym powietrzu z nastawieniem na ruch
i aktywność fizyczną, jak i formą promowania wśród społeczeństwa postaw patriotycznych. To również skuteczny sposób na kultywowanie pamięci o historii Polski, a w szczególności
o Polskim Państwie Podziemnym i innych organizacjach niepodległościowych wśród młodzieży.

email do kontaktu: 15ppwilkow@gmail.com