Hektor

ppłk Jan Zdzisław Targosiński

Hektor”

ur. 28.03.1915

Jan Zdzisław Targosiński urodził się 28 marca 1915 r. w Kraśniku, w rodzinie urzędnika pocztowego. Po ukończeniu Gimnazjum Koedukacyjnego w latach 1936-1937 odbywa służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty w Dęblinie. Po odbyciu służby wojskowej studiuje polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zastaje go II wojna światowa. Podczas okupacji mieszka w Puławach. W 1940 r. zostaje zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej. Konspiracyjną działalność zaczyna jako łącznik sztabie podobwodu „A” (Dęblin-Ryki) Obwodu AK Puławy, następnie zostaje powołany na zastępcę komendanta placówki AK w Kazimierzu Dolnym. Posługuje się pseudonimami „Hektor” i „Ulisses”. We wrześniu 1943 r. zakłada w okolicach Opola Lubelskiego lotny oddział partyzancki o charakterze karno-dywersyjnym, którym dowodzi osobiście. Podczas akcji „Burza” jego oddział przekształca się w 3 kompanią 1 batalionu odradzającego się 15 pp „Wilków” AK, o kryptonimie OP III/15. W połowie 1944 r. „Hektor” zostaje przeniesiony na stanowisko oficera do spraw zrzutów na Inspektorat Rejonowy AK Puławy. Po rozkazie gen. Okulickiego o rozwiązaniu AK, kończy działalność konspiracyjną i wyjeżdża na Śląsk. W 1947 r. powraca w rodzinne strony – do Kazimierza Dolnego, gdzie podejmuje pracę nauczyciela w gimnazjum. W związku z jego aktywną działalnością w szeregach AK, sowieci odpłacają mu wyrokiem czterech lat więzienia, które spędził na Mokotowie. W 1966 r. kończy zaocznie studia z tytułem magistra filologii polskiej. Od 1980 r. jest na emeryturze. Mieszka w Warszawie.

Odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznym, Złotym Krzyżem Zasługi RP z Mieczami, Krzyżem AK, oraz Medalem „Pro Memoria”.

Bibliografia:

Wspomnienia ppłk Jana Zdzisława Targosińskiego ps. „Hektor”

Ireneusz. Caban: Oddziały partyzanckie AK 15 pp „Wilków”. Lublin: Czas 1994,